Artikel

Kamis, 29 Juli 2010

Adab di Masjid

ADAB BERJALAN DI MASJID

Hadits Pertama. Dari Abu Qatadah, ia berkata : Tatkala kami sedang shalat bersama Nabi SAW, tiba-tiba beliau mendengar suara berisik orang-orang (yang datang). Maka ketika Nabi telah selesai shalat, ia bertanya : Ada apa urusan kamu tadi (berisik) ?. Mereka menjawab : Kami terburu-buru untuk turut (jama`ah), Nabi SAW berkata : Janganlah kamu berbuat begitu !. Apabila kamu mendatangi shalat, hendaklah kamu berlaku tenang ! Apa yang kamu dapatkan (dari shalatnya Imam), maka shalatlah kamu (seperti itu) dan apa yang kamu ketinggalan, sempurnakanlah ! (Hadits riwayat : Ahmad, Muslim dan Bukhari).
Hadits Kedua. Dari Abu Hurairah dari Nabi shalallahu ‘alahi wa sallam beliau bersabda: Apabila kamu mendengar iqamat, maka pergilah kamu ke tempat shalat itu, dan kamu haruslah berlaku tenang dan bersikap sopan/terhormat, dan janganlah kamu tergesa-gesa, apa yang kamu dapatkan (dari shalatnya Imam), maka shalatlah kamu (seperti itu) dan apa yang kamu ketinggalan sempurnakanlah. (Hadits riwayat : Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, Nasa`i & Ahmad).
Kedua hadits ini mengandung beberapa hukum :
Kita diperintah berlaku tenang dan bersikap sopan/terhormat apabila mendatangi tempat shalat/masjid. Kita dilarang tergesa-gesa/terburu-buru apabila mendatangi tempat shalat, seperti berlari-lari, meskipun iqamat telah dikumandangkan. Kita dilarang berisik apabila sampai di tempat shalat, sedang shalat (jama`ah) telah didirikan. Ini dapat mengganggu orang-orang yang sedang shalat jama`ah. Imam masjid perlu menegur (memberikan pelajaran/nasehat) kepada para jama`ah (ma`mum) yang kelakuannya tidak sopan di masjid, seperti berisik, mengganggu orang shalat, melewati orang yang sedang shalat, shaf tidak beres, berdzikir dengan suara keras, yang dapat mengganggu orang yang sedang shalat atau belajar atau lain-lain.
Apa yang kita dapatkan dari shalatnya Imam, maka hendaklah langsung kita shalat sebagaimana keadaan shalat Imam waktu itu. Setelah Imam selesai memberi salam ke kanan dan ke kiri, barulah kita sempurnakan apa-apa yang ketinggalan.
Diantara hikmahnya kita diperintahkan tenang dan sopan serta tidak boleh tergesa-gesa, Nabi shalallahu ‘alahi wa sallam pernah bersabda: Karena sesungguhnya salah seorang diantara kamu, apabila menuju shalat, maka berarti dia sudah dianggap dalam shalat. (Hadits riwayat : Muslim).
Periksa : Shahih Muslim 2 : 99,100. Shahih Bukhari 1 : 156. Subulus Salam (syarah Bulughul Maram) 2 : 33, 34. Nailul Authar (terjemahan) 2 : 781. koleksi hadits hukum, Ustadz Hasbi 4 : 27. Fiqih Sunnah.
Hadits Ketiga. …..Kemudian muadzin adzan (Shubuh), lalu Nabi shalallahu ‘alahi wa sallam keluar ke (tempat) shalat (masjid), dan beliau mengucapkan: ALLAHUMMAJ `AL FI QALBY NUURAN dan seterusnya (yang artinya) : Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, dan didalam ucapakanku cahaya, dan jadikanlah pada pendengaranku cahaya, dan jadikanlah pada penglihatanku cahaya, dan jadikanlah dari belakangku cahaya dan dari depanku cahaya, dan jadikanlah dari atasku cahaya, dan dari bawahku cahaya, ya Allah berikanlah kepadaku cahaya. (Hadits riwayat : Muslim & Abu Dawud).
Keterangan :
Hadits ini diriwayatkan dari jalan Ibnu Abbas ra yang menerangkan tentang shalat Nabi SAW diwaktu malam (shalat ul-lail).
Hadits ini menyatakan : Disukai kita mengucapkan do`a di atas di waktu pergi ke Masjid.
Periksa : Tuhfatudz Dzakirin hal : 93, Imam Syaukani. Al-Adzkar hal : 25, Imam Nawawi. Fathul Bari` 11 : 16, Ibnu hajar. Aunul Ma`bud (syarah Abu Dawud) 4 : 232. Syarah shahih Muslim 5 : 51, Imam Nawawi.
Hadits Keempat. Dari Abi Humaid atau dari Abi Usaid, ia berkata : Telah bersabda Rasulullah shalallahu ‘alahi wa sallam : Apabila salah seorang kamu masuk masjid, maka ucapkanlah : ALLAHUMMAF TAHLI ABWAABA RAHMATIKA (Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu). Dan apabila keluar (dari masjid), maka ucapkanlah : ALLAHUMMA IN-NI AS ALUKA MIN FADLIKA (Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepada-Mu dari karunia-Mu). (Hadits riwayat : Muslim, Ahmad & Nasa`i).
Hadits ini menyatakan : Disunatkan kita mengucapkan do`a di atas apabila masuk ke masjid dan keluar dari padanya.
Periksa : Shahih Muslim 2 : 155. Sunan Nasa`i 2 : 41. Fathur Rabbani 3 : 51,52 Nomor hadits 314. Al-Adzkar hal : 25.
Hadits Kelima. Dari Abdullah bin Amr bin Ash dari Nabi shalallahu ‘alahi wa sallam, bahwasanya Nabi shalallahu ‘alahi wa sallam, apabila masuk masjid, beliau mengucapkan : `AUDZU BILLAHIL `AZHIMI WABIWAJHIHIL KARIIMI WA SULTHANIHIL QADIIMI MINASY SYAITHANIR RAJIIM (Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dan dengan wajah-Nya yang Mulia serta kekuasaan-Nya yang tidak mendahuluinya, dari (gangguan) syaithan yang terkutuk). Nabi SAW berkata : Apabila ia mengucapkan demikian (do`a di atas), syaithanpun berkata : Dipeliharalah ia dari padaku sisa harinya. (Hadits riwayat Abu Dawud).
Hadits ini menyatakan : Disunatkan kita membaca do`a mohon perlindungan kepada Allah dari gangguan syaithan apabila memasuki masjid. Periksa : Sunan Abu Dawud Nomor hadits : 466, Aunul Ma`bud Nomor hadits : 462. Minhalul `Adzbul Mauruud (syarah Abu Dawud) 4 : 75, Imam As-Subki. Adzkar hal : 26. Tafsir Ibnu Katsir 3 : 294.          
  Sumber:http://www.nfbslembang.com/

Sabtu, 10 Juli 2010

Sejarah Adanya Masjid

MASJID

Masjid adalah sebuah tempat peribadatan bagi orang islam, pada zaman dahulu masjid dipakai untuk tempat perlindungan, tempat musyawarah dan tempat penyaluran ilmu/majlis ta'lim. salah satu masjid yang di gunakan untuk majlis ta'lim dan musyawarah pada zaman rasulullah adalah masjid Nabawi.
masjid nabawai adalah masjid yang terletak di daerah madinah saudi arabia yang letaknya kira2 450KM dari kota mekkah sangat jauh memang benar, antara mekah dan madinah sangat jauh jaraknya namun walaupun jauh tidak menyurutkann semangat kaum muslim untuk melaksanakan hijrah kemadinah, masjid nabawi didirikan pada zaman rasulullah yang pada waktu itu sangatlah dibutuhkan tempat pertemuan dan musayawaroh kaum muslimin, awalnya tempat pertemuan dan musyawarah di laksanakan dirumah2 sahabat nabi/kaum anshor di madinah namun setelah lama berlalu akhirnya nabi membangun masjid yang begitu megah di kota madinah unttuk tempat ibadah sekaligus tempat pertemuan dan majlis talim kaum muslimin dimadinah. dan masjid itu diberi nama masjid nabawi yang berarti "masjid yang dibangun pada masa nabi".
"Masjid Nabawi yang begitu megah dan indah dipandang dari manapun dan kapanpun"

Senin, 21 Juni 2010

IRMANA

Ciperna adalah sebuah desa yang terletak dipinggiran kota cirebon sebelah utara  berbatasan dengan kotamadya cirebon, sebelah selatan berbatasan dengan kec. Beber. mayoritas penduduknya berprofesi buruh dan wiraswasta namun demikian desa ciperna cukup dibilang makmur karena kerukunan warganya yang cukup erat.
Remaja di ciperna cukup bervariasi ada pelajar, mahasiswa, pekerja, pemain bola, dan sebagainya namun ada hal yang paling menarik dari remaja ciperna yakni dari sekelompok remaja masjidnya yang aktif dalam berbagai kegiatan dan aktivitas guna membangun kemajuan sumber daya manusianya. Remaja masjid ini disepakati dengan nama IRMANA (Ikatan Remaja Masjid Nurul Huda) desa ciperna yang di ketuai oleh Lukman Hakim dan berbagai anggota yang selalu ikut serta dalam berbagai kegiatan di ciperna desa.
Irmana hadir di tengah masyarakat ciperna dengan segala kemampuannya ikut andil untuk mengembangkan dan memajukan desa ciperna yang bernuansa islami, mandiri dan bermartabat dimata dunia. Dengan berbagai usaha melalui kegiatan mingguan dan bulanan irmana selalu siap untuk menjadikan desa ciperna menjadi desa santri yang bernuansa islam ala ahlussunah wal jama'ah.
berbagai kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah : 
  • Kegiatan Mingguan
  1. Marhabanan dan maulidan keliling yang diiringi dengan rebana di berbagai mushola yang ada di daerah ciperna
  2. Pengajian untuk ibu-ibu  
  3. Pengajian untuk anak-anak 
  4. Pengajian yasinan dan tahlilan tiap malam jum'at 
  5. Bakti Sosial tiap hari minggu dsb.
  • Kegiatan Bulanan 
  1. Pembacaan Istighosah 
  2. Pembacaan Shalawat Nariyah bersama Warga  
Diatas merupakan serangkaian agenda kegiatan irmana yang sudah berjalan.